Sagostigen

Barn upplever naturen ur sitt eget perspektiv, de har hört sagor om tomtar och troll, byggt kojor, plockat bär och svamp.

De mindre barnen men kanske också de av vuxen kaliber har möjlighet att ta del av en sagostig som kantas av tomtar och troll. Det är inga disneyfigurer som placerats ut längs sagostigen utan träfigurer som formats av den estniska träkonstnären Endel Konsa. Figuren har så långt det varit möjligt bibehållit naturens nycker på trädet, vilket lämnar rum för barnens fantasi att placera in dem i sin fantasivärld.

En del figurer har gjorts av Raivo Perandi och Ott Olesk, även de från vårt sydliga grannland, endel skulpterade till djur endel till skogsvarelser påminnande om Morran i Tove Janssons muminböcker.

Ett par vise män, påminnande om Aquavitix i Asterix-berättelserna har hittats i en brasiliansk fiskeby.

Sagostigen har några sittplatser, en för sagoberättaren och åhörarna, i övrigt finns en sittplats utskulpterad som kantareller.

En sväng i apgungan hör till programmet när man besöker sagostigen.

Stigen lämpar sig både för dagisbarn och yngre skolelever.

Sagostigen är markerad på kartan med röd färg.

Fritt inträde