Trädgård för synskadade -
sinnenas trädgård

I Kapstaden i Sydafrika finns det en trädgård som planerats speciellt utgående från de blindas behov. Trädgården i sig själv sedd med friska ögon verkade inte särskilt märkvärdig. En tross ledde från planta till planta och vid en knut i trossen fanns en skylt med blindskrift och vanlig skrift som sade vilken växt som växte där. Växterna hade valts så att de gick att känna på eller så att de var aromatiska eller så att man kunde smaka på bär från plantan.

Svenska Kulturfonden har gjort det möjligt att transportera besökarna med en el-transporter påminnande om en golfbil. För att planteringarna skulle lyckas och lättare och vara lättare tillgängligare för de synskadade och de rörelsehindrade måste en mur byggas, hjälp till detta ficks från Niilo Helanders stiftelse. Vägarna betalades till hälften med EU-pengar (TE-centralen) och med stöd från Pomoväst. 

Planeringen har gjorts av Linda Pääkkönen som slutarbete vid Novia yrkeshögskolas utbildningsprogram för landskapsplanering.

 Fritt inträde.

Naturstig för rörelsehindrade

En plankstig, tillräckligt bred för att en rullstol skall kunna röra sig, har byggts genom ett område med en naturlig damm, ett område planterat med rhododendronbuskar som sedan fortsätter med ett område med orörd natur där det växer svampar och bär. Från stigen kan man också studera en del av arboretet och delar av sagostigen.

Fritt inträde.

Terapiträdgården

Terapiträdgården är speciellt lämpad för personer i behov av lugn och ro där de kan återhämta sig från stress eller burn-out med hjälp av retreat eller avslappningsövningar i skärgårdsmiljö. Trädgårdsterapi kan ges åt personer med psykosomatiska besvär eller åt personer som återhämtar sig från någon sjukdom eller annars tung terapi.

I trädgårdsterapin tar man vara på naturens egna helande krafter samtidigt som patienten får psykoterapeutisk handledning för sina besvär. Trädgårdsterapi kan också användas för att aktivera dementa personer, men också för humanistisk retreat och stresshantering.

Efter Göran Hampfs bortgång har vi inte mera möjlighet att ge aktiv trädgårdsterapi. Stället kan dock utnyttjas på egen hand för att lugna ner sig i naturen.