Om föreningen Fåfängöns vänner rf.

Föreningen grundades 2006 för att ta hand om Öuddens arboretum  på hemsidan beskrivna aktiviteter. Föreningen har status av en allmännyttig förening. Medlemmarna utför arbete på volontär basis genom att arbeta i trädgården och hjälper och instruerar besökare.