Arboretum

Med "arboretum" avser man en plantering av träd och buskar, som också lämpar sig utmärkt för forskning. Öuddens arboretum grundades för att studera hur skärgårdens speciella klimatförhållanden och mikroklimat påverkar speciellt lövträd och buskar som annars inte påträffas eller är ovanliga i Finland.

 

Öppet

Sagostigen och blindträdgården

Öppet utan tidsbegränsningar.

Fritt inträde.

Arboretet gårdsplanen och områden inom älgstängslet

Vardagar 13.5. - 23.6. och 13.8. – 31. 8.2019 

Öppet under dessa dagar utan tidsbegränsningar

Andra tider är gårdsplanen (området inom älgstängslet) i privat bruk.

Besök under andra tider  är möjliga enligt överenskommelse.

Under hela sommaren kan också besök för grupper ordnas.

Tel 0415077258.

e-post: Timo.Saijala@kolumbus.fi

En skylt vid porten visar också när gårdsplanen är öppen.