Öuddens arboretum

Med "arboretum" avser man en plantering av träd och buskar, som också lämpar sig utmärkt för forskning. Öuddens arboretum grundades för att studera hur skärgårdens speciella klimatförhållanden och mikroklimat påverkar speciellt lövträd och buskar som annars inte påträffas eller är ovanliga i Finland.

 

Öppet

Sagostigen och blindträdgården

Öppet utan tidsbegränsningar.

Fritt inträde.

Skriv gärna Era namn i gästboken som finns i brevlådan vid anslagstavlan i början av sagostigen.

Arboretet gårdsplanen och områden inom älgstängslet

I år är gårdsplanen och området inom älgstängslet tyvärr hela tiden i privat bruk.

Söndagen den 5 juli anordnas evenemanget Öppna trädgårdar och besökare är då välkomna till Arboretet mellan 12 och 17.

Besök är annars möjliga enligt överenskommelse.

Fritt inträde.

Tel 0415077258.

e-post: Timo.Saijala@kolumbus.fi

Skriv gärna Era namn i gästboken som finns i brevlådan vid anslagstavlan i början av sagostigen.

 

 

 

 

I år är gårdsplanen och området inom älgstängslet tyvärr hela tiden i privat bruk.

Söndagen den 5 juli anordnas evenemanget Öppna trädgårdar och besökare är då välkomna till Arboretet mellan 12 och 17.

Besök är annars möjliga enligt överenskommelse.

Fritt inträde.

Tel 0415077258.

e-post: Timo.Saijala@kolumbus.fi